Home Fondswerving

Henny C. Dirven stichting

Fondswerving Henny C. Dirven stichting
Jaarlijks sterven in Nederland 3500 vrouwen aan borstkanker en komen er 11.000 nieuwe gevallen bij. Momenteel zijn er 95.000 vrouwen met borstkanker. Dit aantal zal de komende jaren nog stijgen door:
  • een hogere levensverwachting
  • de na-oorlogse geboortegolf
  • een vroegtijdige diagnose (onder andere door effectief bevolkingsonderzoek).

Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de opsporing, behandeling, nazorg en begeleiding van borstkanker blijft dringend gewenst. U kunt daaraan uw bijdrage leveren via het steunen van de Henny C. Dirven Stichting.

Hoe kunt u helpen?

Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van borstkanker is erg kostbaar. De Henny C. Dirven Stichting draagt hieraan bij door jaarlijks een geldprijs ter beschikking te stellen aan jonge onderzoekers. Omdat de stichting onafhankelijk is en niet wordt gesubsidieerd, is zij afhankelijk van giften.

U kunt op diverse manieren helpen:

  • geef u op als donateur of stort een gift op Postbankrekening 5501.
  • doe een schenking aan de Henny C. Dirven Stichting periodiek of éénmalig. Onder bepaalde voorwaarden levert dat een belastingvoordeel op.
  • neem de Stichting op in uw testament. Uw notaris kan u hierover alle informatie verstrekken.
  • vraag bij speciale gelegenheden geen cadeau, maar een bijdrage voor de Henny C. Dirven Stichting.

De Henny C. Dirven Stichting is door de Belastingdienst aangewezen en erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Onder bepaalde voorwaarden zijn giften etc. aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting e/o vennootschapsbelasting.
Kijk voor meer informatie over de fiscale voordelen van een ANBI op www.belastingdienst.nl/giften

Inschrijving Kamer van Koophandel 's-Hertogenbosch no. 410 84150.